masz pytanie
zadzwoń
    71 341 25 02

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Hachoł i Partnerzy Spółka Radców Prawnych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Zakres niniejszej polityki

Niniejsza polityka opisuje sposób, w jaki operator serwisu internetowego hachol.pl -spółka Hachoł i Partnerzy Spółka Radców Prawnych gromadzi, wykorzystuje, lub w inny sposób przetwarza dane osobowe danej osoby w kontekście korzystania ze strony internetowej hachol.pl (dalej "Serwis").

Ta polityka obejmuje opis Państwa praw do ochrony danych osobowych, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niektórych czynności przetwarzania, które przeprowadzamy.

W niniejszej polityce prywatności "my" lub "nas" odnosi się do spółki Hachoł i Partnerzy Spółka Radców Prawnych. Jesteśmy spółką zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000547885, z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Cypriana Kamila Norwida 24/1, 50-374 Wrocław, telefon +48 71 341 25 02, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe jako administrator danych.

Dla celów niniejszej polityki następujący termin "Ustawodawstwo o ochronie danych" oznacza rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ("RODO"), jak również wszelkie przepisy i / lub rozporządzenia wdrażające lub tworzone na podstawie przepisów RODO i przepisach dotyczących prywatności w Internecie oraz wszelkie inne obowiązujące przepisy krajowe dotyczące przetwarzania danych osobowych i prywatności, w szczególności Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dla celów niniejszej polityki "administrator", "przetwarzający", "strona trzecia", "organ nadzorczy", "dane osobowe", "przetwarzanie", "podmiot danych" mają znaczenie określone w obowiązującym ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych.

 

Jak odbywa się gromadzenie informacji o użytkownikach przez Serwis?

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki "cookies" (tzw. "ciasteczka").
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

 

Jak gromadzone są informacje podane w formularzu kontaktowym?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

Dane podane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. Podane przez Państwa dane są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji  formularza kontaktowego, czyli w celu nawiązania kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogą być automatycznie przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), czy podmiotu oferującego usługi poczty elektronicznej.

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Otrzymane od Państwa dane osobowe zbieramy i przetwarzamy wyłącznie do celów nawiązania kontaktu handlowego a następnie ewentualnego zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych oraz operacji księgowych i podatkowych. Dane są przechowywane z należytą starannością i z dochowaniem standardów bezpieczeństwa opisanych w niniejszej Polityce. Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach marketingowych.

  

Kto może otrzymać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe wprowadzone do formularza kontaktowego lub przesłane bezpośrednio na adresy e-mail podane na stronie internetowej hachol.pl, nie są przekazywane do osób trzecich. W przypadku nawiązania współpracy i zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych, dane mogą być przekazywane do biura rachunkowego Spółki.

 

Czy Państwa dane są wykorzystywane do marketingu bezpośredniego?

Nie wykorzystujemy danych osobowych do prowadzenia marketingu bezpośredniego ani pośredniego.

 

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Zachowamy Państwa dane tylko przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, o ile prawo nie wymaga dłuższego okresu ich przechowywania.

 

W jaki sposób Państwa dane przekazywane są podmiotom trzecim?

Udostępniamy lub ujawniamy informacje w taki sposób, jaki został opisany w niniejszym dokumencie. Ewentualne przekazanie danych następuje w sposób bezpieczny, z zobowiązaniem podmiotu otrzymującego dane do zabezpieczenia ich i zachowania w poufności.

Państwa dane osobowe będą również udostępniane organom rządowym lub funkcjonariuszom organów ścigania, jeśli jest to przez nie wymagane oraz jeżeli jest to wymagane prawem lub jeśli jest wymagane do prawnej ochrony administratora danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Czy Państwa dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Nie przekazujemy danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Jakie są Państwa prawa?

Po podaniu danych osobowych przysługują Państwu prawa na mocy przepisów Ustawodawstwa o ochronie danych, które można wykonywać bezpłatnie, z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków. W szczególności przysługują Państwu następujące prawa:

 

 • Prawo do wycofania zgody: jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie i z własnej inicjatywy. Można to zrobić przez w dowolnej formie, w szczególności poprzez kontakt osobisty w siedzibie Spółki, telefonicznie pod numerem +48 71 341 25 02, lub wysyłając e-mail pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem uprzedniego gromadzenia i przetwarzania Państwa danych w oparciu o Państwa zgodę, aż do momentu wycofania zgody.
 • Prawo dostępu, przeglądania i poprawiania swoich danych: mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich przeglądania i żądania ich poprawienia. Mogą Państwo poprosić nas o kopię swoich danych, aby je przejrzeć lub poprawić; jeśli życzą sobie Państwo przejrzeć lub poprawić wszelkie informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i inne dane, mogą to Państwo zrobić poprzez kontakt w siedzibie Spółki lub wysyłając e-mail pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Prawo do usunięcia: mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich danych osobowych przetwarzanych w sposób opisany w niniejszym dokumencie, w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których dane osobowe zostały pierwotnie zgromadzone lub przetworzone, zgodnie z Ustawodawstwem o ochronie danych.
 • Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania: w pewnych okolicznościach opisanych w Ustawodawstwie o ochronie danych, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: mają Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych przetwarzanych w formacie, który jest uporządkowany, powszechnie używany i możliwy do odczytu maszynowego oraz do przesyłania tych danych do innego usługodawcy.

 

Prawa te mogą być ograniczone, na przykład, jeśli spełnienie Państwa żądania ujawni dane osobowe o innej osobie lub jeśli poproszą nas Państwo o usunięcie informacji, które zgodnie z prawem powinny być zachowane lub niezbędne z powodu ważnych, uzasadnionych interesów.

Aby skorzystać z któregoś z tych praw, mogą Państwo skontaktować się z nami w sposób podany poniżej.

Jeśli mają Państwo nierozwiązane wątpliwości, mają Państwo prawo złożyć skargę do unijnego organu ochrony danych w miejscu zamieszkania, pracy lub w miejscu, w którym Państwa zdaniem mogło dojść do naruszenia. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Jakie środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone?

Odpowiednie środki techniczne i organizacyjne są wdrażane w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności: dane osobowe przechowywane są jedynie w systemach informatycznych zabezpieczonych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich (komputer pracujący na pełnej i bezpiecznej wersji systemu operacyjnego, chroniony hasłem, oprogramowanie antywirusowe i chroniące przed złośliwym oprogramowaniem (tzw. anti-malware), automatyczne aktualizacje bezpieczeństwa, ochrona sieci za pomocą firewall), a dane osobowe utrwalone na papierze, znajdują się w zamykanych pomieszczeniach biurowych, do którego dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione przez Spółkę.

Jeśli dane osobowe zostaną naruszone w wyniku naruszenia bezpieczeństwa i jeśli naruszenie może spowodować wysokie ryzyko dla praw i wolności, podejmiemy niezbędne powiadomienia zgodnie z przepisami Ustawodawstwa o ochronie danych.

 

W jaki sposób wykorzystywane są pliki "cookies" i czy stosujemy mechanizm profilowania Klientów?

Jako pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w Państwa urządzeniach końcowych takich jak komputer, smartfon, tablet lub podobne urządzenie, przesyłane przez strony internetowe. Pliki cookies pozwalają między innymi rozpoznać Państwa urządzenie i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji Użytkownika,.

Na naszej stronie internetowej, dostępnej pod adresem http://hachol.pl, wykorzystujemy pliki "cookies" (tzw. ciasteczka) do wyświetlania strony internetowej we właściwy sposób oraz do automatycznego analizowania ruchu w naszej witrynie. Odpowiednia informacja o wykorzystaniu plików "cookies" wyświetlana jest automatycznie przy Państwa wizycie na naszej stronie internetowej.

Nie stosujemy mechanizmu profilowania Klientów.

Nasza strona internetowa korzysta z przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych, wyrażonej podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej. Mają Państwo możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez naszą Spółkę.

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w ustawieniach przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Wobec powyższego mogą Państwo nie wyrazić zgody na stosowanie przez nas plików "cookies" i związanych z nimi mechanizmów zautomatyzowanego profilowania Klientów, zmieniając ustawienia Państwa przeglądarki internetowej.

W celu zarządzania ustawieniami cookies proszę wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami:

 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Firefox
 5. Opera
 6. Android
 7. Safari (iOS)
 8. Windows Phone
 9. Blackberry

Pliki "cookies" mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

Na czym polega gromadzenie informacji w ramach logów serwera?

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników strony internetowej podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. Czas nadejścia zapytania.
 2. Czas wysłania odpowiedzi.
 3. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http.
 4. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 5. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik.
 6. Informacje o przeglądarce użytkownika.
 7. Informacje o adresie IP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania i aktualizacji niniejszej polityki prywatności. Poinformujemy Państwa o wprowadzeniu zmian, jeśli będą one świadczyć o zasadniczej zmianie w przetwarzaniu lub będą istotne z punktu widzenia charakteru przetwarzania lub będą dla Państwa istotne oraz wpłyną na Państwa prawa do ochrony danych osobowych.

 

Jak można się z nami skontaktować?

Pytania, uwagi, zastrzeżenia, wnioski lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności są mile widziane i należy je kierować:

na adres Spółki: Hachoł i Partnerzy Spółka Radców Prawnych, ul. Norwida 24/1, 50-374 Wrocław,

telefonicznie:      +48 71 341 25 02

na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.